Aktivnosti v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

6. 10. 2021 Natalija K. (Imenik zaposlenih) 357