Objava izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Semič št. 3

1. 10. 2021 Natalija K. (Imenik zaposlenih) 709
01.10.2021
Javna naznanila in razgrnitve
16.10.2021 do 23:59
3503-1/2021
01.10.2021
Natalija Kastelec
07/35-65-360