Občina Semič

Štefanov trg 9, 8333 Semič
Polona Kambič
SI79049273
5880262000
SI56 0130 9010 0015 998
BSLJSI2X
SI56 0130 9509 0309 135
SI11 76090-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

07 356 53 60
obcina@semic.si
obcina@semic.si
Povezava
Povezava
Povezava

Predstavitev

1995
147
47
3836
SURS (1.7.2023)
Povezava