Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Semič št. 3

1. 10. 2021 Natalija K. (Imenik zaposlenih) 634