Kraška jama Malikovec

Jame, Naravne znamenitosti
8333 Semič