Štrekljevec - Osojnik - Kal

Kulturna dediščina, Naravne znamenitosti, Zgodovinska dediščina
8333 Semič