Smuk nad Semičem

Kulturna dediščina, Naravne znamenitosti
Smuk nad Semičem, 8333 Semič