Sprejetje Sklepa o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Semič

9. 5. 2022 Natalija K. (Imenik zaposlenih) 183