Gradnja povezovalne ceste pri Osnovni šoli v Semiču

Zaključeno
Marec 2017
Oktober 2017