Otvoritev povezovalne ceste in avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Semič

18.10.2017 304