POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K PREDLOGUODLOKA O NAČINU IN POGOJIH PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE V OBČINI SEMIČ

3. 6. 2022 Tatjana Z. (Imenik zaposlenih) 47
03.06.2022
Javna naznanila in razgrnitve
30.06.2022 do 23:59
007-2/2022
Tatjana Zorc
tatjana.zorc@semic.si
07 356 53 54