Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Topli Vrh in okoljskega poročila

1. 6. 2021 Natalija K. (Imenik zaposlenih) 72
01.06.2021
Javna naznanila in razgrnitve
09.07.2021 do 23:59
3505-1/2018
01.06.2021
Natalija Kastelec
natalija.kastelec@semic.si
07/35-65-360