Občina Semič
Stran je v urejanju
Štefanov trg 9, 8333 SEMIČ

Poziv javnosti za dostavo predlogov za imenovanje članov sveta javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika

10.06.2019 Renata B. 171
Dne 23. novembra 2019 bo potekel petletni mandat članom sveta javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika (Ur. l. RS, št. 47/09) ima svet JZ enajst (11) članov, in sicer: šest predstavnikov ustanoviteljev (tri imenuje Občina Metlika, dva Občina Črnomelj in enega Občina Semič), dva predstavnika delavcev muzeja in tri člane predstavnike uporabnikov oz. zainteresirane javnosti (po en iz vsake občine).

Občinski svet Občine Semič tako v Svet javnega zavoda imenuje enega predstavnika ustanovitelja in enega predstavnika s strani zainteresirane javnosti. Mandat članov traja 5 let, po preteku mandata pa so lahko ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma.

S sklepom Občinskega sveta Občine Semič št. 014-04/2014-7 z dne 3. 7. 2014 sta bila v omenjeni svet imenovani dve predstavnici, in sicer Terezija Tomaževič (kot predstavnica ustanovitelja) in Nevenka Dragovan Makovec (kot predstavnica zainteresirane javnosti). Pred tem sta bili v svet JZ imenovani Sonja Ličen Tesari in Bernarda Jakša.

Ob podajanju predlogov velja omeniti, da je skladno z Novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki je stopila v veljavo januarja 2014, potrebno tudi pri svetih javnih zavodov na področju kulture vsakoletno obvezno usposabljanje za vsakega člana sveta javnega zavoda. Novela ZUJIK namreč v 7. členu, ki dopolnjuje 42. člen ZUJIK, določa: »Član sveta se mora vsako leto udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister. Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo. Član sveta se mora prvega usposabljanja udeležiti najpozneje v roku šestih mesecev od nastopa mandata. Člana sveta, ki se programa usposabljanja ne udeleži v skladu s tem členom, se razreši oziroma odpokliče.« Imenovani člani se bodo tako morali vsako leto udeležiti usposabljanja.

Zainteresirano javnost (društva in ostale organizacije z območja občine Semič in posameznike) pozivamo, da podajo svoj pisni predlog za imenovanje kandidata v Svet zavoda kot predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti, in sicer do vključno srede, 19. junija 2019. Predloge je potrebno oddati na priloženih obrazcih na način, da se v obrazec 1 »Predlog kandidata« vpiše predlog (lahko en predlog ali več, v tem primeru se obrazec kopira). Obvezno je potrebno predložiti tudi izpolnjen obrazec 2 »Podatki kandidata«.
Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?