Ureditev vaškega središča na Osojniku

372
222.715,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
maj 2022
konec oktobra 2022

Podatki o financiranju