ZDRAVO IN AKTIVNO ŽIVLJENJE NA BELOKRANJSKEM PODEŽELJU (akronim: Zdravo in aktivno podeželje)

1743
104.325,22 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
68.915,98 €
Zaključeno
Cerovec pri Črešnjevcu 4A, 8333 Semič
01.02.2020
31.03.2021

Podatki o financiranju