Ureditev trškega središča v naselju Semič -2014

1377
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zaključeno
Trško središče v Semiču, 8333 Semič
Februar 2014
Avgust 2014

Podatki o financiranju