Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Oddaja pobude
Strošek upravne takse: Postopek spremembe namenske rabe zemljišča ni upravni postopek, zato se upravna taksa ne plača. Potrebno je plačati takso za obravnavo pobude, kot je razvidno iz vloge.
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge na sedežu občine z gotovino.
  • Ob oddaji pobude s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične pobude na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0130 9509 0326 886
Referenca: SI11 76090-7047070
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA