Kanalizacija Vavpča vas in Trata

390
Načrt za okrevanje in odpornost
339.186,51 EUR
V teku