Za gradnjo kanalizacije Vavpča vas in Trata pridobljena evropska sredstva

1. 3. 2023 Iva K. (Imenik zaposlenih) 75