Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v letu 2022

309
197.862,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
junij 2022
konec oktobra 2022

Podatki o financiranju