Stališče do pripomb na javno razgrnjen predlog Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2022

14. 2. 2022 Renata B. (Imenik zaposlenih) 91