IZGRADNJA GOZDNE CESTE KRVAVČJI VRH - DOBRAVICE

84.565,86 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
42.281,43 €
V teku
03.03.2020
31.12.2020

Podatki o financiranju