Javno naznanilo o javni objavi predloga Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Semič in predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Semič

28.08.2019 Natalija K. 286
28.08.2019
Javna naznanila in razgrnitve
30.09.2019 ob 23:59
007-6/2019
28.08.2019
Natalija Kastelec
natalija.kastelec@semic.si
07 35 65 352