Poročilo o dodeljenih pomočeh za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič za leto 2017

23. 2. 2018 33