Obvestilo o prekinitvi oskrbe s pitno vodo na Šolski ulici, Metliški cesti, ulici Pot k Lebici, delu Mladice v Semiču in v naselju Sovinek

13. 6. 2019 Renata B. (Imenik zaposlenih) 167