Imenovanja delovnih teles v Občini Semič v mandatu 2018 - 2022

6. 3. 2019 56