Rožni Dol

Naravne znamenitosti
Rožni Dol, 8333 Semič