Cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
8333 Semič