Župnijska cerkev sv. Štefana

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
8333 Semič