Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1.1.2019

17. 12. 2018 85