Obvestilo Finančne uprave RS v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

1. 6. 2018 1