Obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Semič za leto 2018

9. 1. 2018 1