Obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Semič za leto 2017

4. 1. 2017 1