Obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Semič za leto 2015

17. 12. 2014 18