Prejem sklepa o ugoditvi vloge in odobritvi sofinanciranja operacije »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. Vrtec-Roška c.- Gaber, od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce«

8. 5. 2013 45