Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, TANJA SODJA
 • MELITA KMET LIČEN
 • FRANC MOVERN
 • FRANCI STARIHA
 • DUŠAN PLUT, Predstavnik OŠ Semič
 • NIKOLAJ SIMČIČ, Predstavnik MIR-a
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica, MELITA KMET LIČEN
 • TOMAŽ ČERNE
 • DENIS KADIĆ
 • DUŠAN PLUT
 • TANJA SODJA
 • SILVESTER ŠTERBENC, (MIR BELE KRAJINE)
 • ERNEST ZAMIDA
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednica, SILVA JANČAN
 • član, RUDI GOLOBIČ
 • član, FRANCI POŽEK
 • član, JANEZ SODJA
 • član, STARE DAMIR
 • član, IGOR ŠTUKELJ