Obvestilo Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije o dnevih sprejemanja kandidatur

2. 9. 2014 1