Poziv za vpis v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti

16. 7. 2014 58