Ponudba občini za prodajo nepremičnine

Oddaja vloge