Učni vrt dr. Derganca

Na zapuščenem vrtu ob Domu paraplegikov v Semiču je urejen Učni vrt dr. Derganca, kjer je zasajenih preko 72 sadik 18 različnih sadnih vrst.

Učni vrt je posvečen dr. Viktorju Dergancu (1917-1983), znanemu semiškemu zdravniku, rentgenologu, ki je leta 1983 domačijo poklonil Zvezi paraplegikov Slovenije z željo, da bi živela naprej in nudila zadovoljstvo vsem njenim gostom. Dr. Viktor Derganc je imel Semič nadvse rad, zato je z veseljem preživljal svoji prosti čas prav v tem okolju. Bil je ljubitelj narave, strasten ribič in tudi ljubitelj sadjarske kulture, zato ni naključje, da je eno od sporočil učnega vrta sledeče:

Živimo in delajmo v skladu z naravo, ki nam velikodušno podarja sadeže, ki ohranjajo in krepijo zdravje. Od narave se lahko v vseh letnih časih in vseh obdobjih našega življenja veliko naučimo. Zato ji s spoštovanjem prisluhnimo na učnem vrtu.

Osrednji del učnega vrta je travniški sadovnjak, ki je v preteklosti obdajal skoraj vsako domačijo. Sporočilo je, da je potrebno visokodebelna drevesa ohranjati, saj so pomembna iz več vidikov:
  • dajejo lepši izgled kulturni krajini in podeželju,

  • ohranjajo biotsko pestrost in ravnotežje živih bitij v naravi,

  • ohranjajo avtohtone in starejše sorte, ki ponujajo pesto paleto okusov,

  • dajejo bogate pridelke, ki so najprimernejši za predelavo v številne izdelke,

  • varujejo domačije pred sončno pripeko v poletju in mrzlimi vetrovi pozimi,

  • izkoriščajo slabša zemljišča in strmejše lege ter varujejo tla pred erozijo,

  • omogočajo človeku, da ohranjamo stik z naravo in sprošča napetosti.

V travniškem sadovnjaku je posajenih 28 različnih starejših in odpornejših sort jablan.

Na učnem vrtu so poleg jablan posajena tudi druga sadna plemena: hruška, breskev, marelica, češnja, sliva, oreh, leska, bezeg, nešplja, kutina, skorš in jagodičje, ki nas seznanjajo s pestrostjo, ki jo sadjarstvo ponuja. Sporočilo obiskovalcem učnega vrta je, da bi številna sadna plemena morala najti svoje mesto v domačih sadnih vrtovih, saj ima sveže sezonsko sadje pomembno vlogo v zdravi prehrani.

Učni vrt nas seznanja tudi s pomenom biotske pestrosti saj v krošnjah sadnih dreves najdejo zatočišče in hrano številni živi organizmi. V obdobju vegetacije se pojavijo škodljivci, ki sesajo sokove, objedajo listje, plodove in korenine. Ko se le ti prerazmnožijo postanejo hrana mnogim koristnim živalim. Narava tako sama poskrbi, da se ustvari ravnotežje med živimi bitji.

Na Učnem vrtu je posajen vzorčni vinograd s starejšimi sortami grozdja. Vzorčni nasad predstavlja dopolnitev in zaključeno celoto z obstoječo zbirko predmetov v vinogradniškem muzeju v Semiču in nas nagovarja k negovanju tradicije vinogradništva v Beli krajini.

Učni vrt dr. Derganc ponuja veliko poučnih zgodb za ljubitelje sadjarstva in mladino.

 
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
 
Prijava