Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Gozdna učna pot Planina - Mirna gora
Dolžina poti: 3,5 km.
Čas obhoda: 2,5 h

Krožna gozdna učna pot vodi po južnem pobočju Mirne gore do njenega vrha. Ob njej so predstavljene pestre gozdne združbe, drevesne in grmovne vrste, pomen gozda pri ohranjanju vode ter skrb za divjad. V gozdarskem domu na Planini je urejena informativna soba s herbarijem in s predmeti, tesno povezanimi z bogato zgodovino kraja in gozdarstva. V okolici doma je na ogled staro gozdarsko orodje, vagon nekdanje gozdne železnice, oglarska kopa, apnenica, sušilnica sadja ter lanu in voz z oblovino.
 


Na poti je označenih sedem stojišč.
1. vas Planina – tabla s potekom poti 
2. gozdarski dom z okolico
3. umetno zasnovan gozd
4. zaraščena košenica
5. skrb za divjad
6. naravni gozd z vodnim virom
7. Mirna gora
 
 
Pot je primerna za šolarje, saj je za njih prijetna in poučna učilnica v naravi.

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon