Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Kraška učna pot od Lebice do Krupe
Kraška učna pot od Lebice do Krupe vodi po plitvem krasu v ožjem zaledju reke Krupe ter ob sami reki. Predrti kraški svet je s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki, steljniškim gozdom, naravno ohranjenim gozdom gradna in belega gabra ter reko Krupo izjemna učilnica v naravi. Posebnost na poti so tri manjše kraške jame: vodna kraška jama Lebica, Malikovec in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi nekaj metrov globoka vrtača Vodenica s stalnim izvirom in udorna vrtača Medvednica. Glavna naravna znamenitost učne poti je reka Krupa, ki prihaja na dan v slikovitem kraškem izviru izpod 30 m navpične skalne stene in se po 2,5 km izliva v reko Lahinjo. Reka tvori mestoma kanjonsko strugo, zato je ponekod sprehod ob njej nemogoč.
Pot vključuje tudi objekte kulturne dediščine: cerkev sv. Mihaela in kužno znamenje na Trati ter baročno cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu. Območje ob reki Krupi je bilo poseljeno že v prazgodovini, o tem pričajo najdbe iz prazgodovinskega naselja Moverna vas in kraške jame Judovska hiša. V srednjem veku je imel izredno pomembno gospodarsko vlogo za Belo krajino grad Krupa na desnem bregu rek, ohranjene so le še lokacija gradu in razvaline gospodarskega poslopja. 
O skoposti kraškega sveta in težkem življenju domačinov v preteklosti pričajo ohranjene stezine – poti, po katarih so gonili živino na pašo. Del le-teh je možno zaslediti na Trati pri Semiču. Pot je namenjena sprostitvi, rekreaciji ter spoznavanju in proučevanju naravne in kulturne dediščine okolice občinskega središča, osnovnošolcem pa služi kot učilnica v naravi.
 
Pot je označena s smerokazi in pojasnjevalnimi tablami.
 
Čas obhoda celotne poti: 4 ure.
 
Priporočljive smeri: 
1. Tri roke-Lebica-kužno znamenje-Malikovec-Tri roke (1,5 ure)
2. Stranska vas-izvir Krupe-Judovska hiša-lokacija gradu Krupa-Medvednica-Cerkev Sv. Trojice-Vodenica-Stranska vas (2 uri)
3. Tri roke-Lebica-Cerkev Sv. Mihaela-kužno znamenje-Malikovec-Vodenica-Cerkev Sv. Trojice-Medvednica-izvir Krupe-Judovska hiša-lokacija gradu Krupa-Medvednica-cerkev Sv. Trojice-Tri roke (4 ure - celotna pot)
 
 
Vir: M. Ivanovič, Kraška učna pot od Lebice do Krupe
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon