Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Bajer
Bajer je vodno zajetje s pritokom pod naseljem Potoki v rožendolski dolini. Že ime naselja Potoki pove, da je to svet potokov in izvirov. Z zajezitvijo potoka na Bajerju za potrebe delovanja parnih lokomotiv je nastal večji ribnik.
Ob njem stoji stavba, v kateri je ohranjena in muzejsko predstavljena vodna črpalka. Stavbo z vodno črpalko so zgradili v sklopu gradnje železniške proge in je bila odprta 25. maja 1914.
V neposredni bližini Bajerja se prične tudi znamenit Semiški predor (dolg 1975,19 m), ki je najdaljši enotirni predor v Sloveniji (vir: Karol Rustja, Dolenjske proge).
Celotno področje je bogato z raznovrstnim rastlinjem in živalskimi vrstami.
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon