Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu
Cerkev sv. Trojice stoji na razgledni, z vinogradi zasajeni, vzpetini nad vasjo Vinji Vrh pri Semiču. Sezidali so jo leta 1647, po vzoru stare romarske cerkve v Novi Štifti pri Ribnici. Na romarsko cerkev nas opozarja odprta lopa pred vhodom v cerkev. Lopa ima kamnito prižnico in oltarno mizo. Ker je bila cerkev ob žegnanjih premajhna, so ljudje prisostvovali bogoslužju kar zunaj.
Cerkev ima osemstrano obliko s kupolo, pokrito s skodlami. Glavni oltar je eden največjih v Beli krajini in na Dolenjskem in je delo F.A. Nirenberga iz leta 1741; je pozlačen in zavzema ves prezbiterij, ki je tristrano zaključen. Pod sliko sv. Trojice se skriva pozlačena kiparska skupina sv. Trojica, ki krona Marijo. V cerkvi sta še dva stranska oltarja, ki sta bila v osnovi baročna, a ju je v začetku 20. stoletja temeljito predelala Jerebova podobarska delavnica iz Metlike. Ohranjena je tudi baročna prižnica, ki je prav tako Nirenbergovo delo. 
Cerkev je s svojo obliko vplivala na gradnjo nekaterih cerkva v okolici.
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon