Program razvoja podeželja
Obrazci
1.1.2016 - Gospodarstvo - Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
15.3.2015 - Okolje in prostor - Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
7.1.2013 - Socialno varstvo - Znižano plačilo vrtca, vloga za ponovno uveljavljanje pravic
28.5.2012 - Gospodarstvo - Prijava prireditve
28.5.2012 - Gospodarstvo - Turistična taksa
28.5.2012 - Gospodarstvo - Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za izdajo lokacijske informacije
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za izdajo projektnih pogojev oz. soglasja k projektu
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za izdajo soglasja k nezahtevnemu oz. enostavnemu objektu
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za spremembo namembnosti zemljišča
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
28.5.2012 - Socialno varstvo - Vloga za pridobitev denarne socialne pomoči v Občini Semič
28.5.2012 - Socialno varstvo - vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
28.5.2012 - Socialno varstvo - Vloga za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič
28.5.2012 - UPRAVNE TAKSE - plačilo
Arhiv objav
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon