Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Društva
NAZIV DRUŠTVA PREDSEDNIK NASLOV POŠTA INFORMACIJE E-MAIL
SPLETNA STRAN
Turistično društvo Semič Dušan Kofalt Štefanov trg 9 8333 Semič 07/35-65-200  td.semic@gmail.com
Kulturno umetniško društvo Jože Mihečič Semič
* Folklorna skupina Semiška ohcet
* Ženski pevski zbor Semič
* Literarna sekcija
* Dramska sekcija
* Muzejska sekcija
* Sekcija za organizacijo proslav
Nevenka Makovec Prosvetna ulica 4 8333 Semič    
Kulturno društvo Orel Semič
* Moški pevski zbor Sv. Štefan
* Cerkveni otroški pevski zbor - Pod Marijinim plaščem
* Mešani pevski zbor
* Starejši pritrkovalci
* Mlajši pritrkovalci
* Mladi Črmošnjičani
Helena Konda Štefanov trg 2 8333 Semič 040/195-619 kd.orel.semic@gmail.com
KUD Godba na pihala Semič Bogdan Milek Taborska ulica 8 8333 Semič 031/237-173 godbasemic@gmail.com
Društvo likovnih ustvarjalcev Semič Jure Henigsman Srednja pot 12 8333 Semič 031/880 496
info@dlus.si
jure@henixman.com
www.dlus.si
Združenje borcev za vrednote NOB Drago Mohar Štefanov trg 9 8333 Semič 031/653 074
 
Belokranjsko muzejsko društvo Andreja Brancelj Bednaršek Trg svobode 4 8330 Metlika 07/30-63-370 belokranjski.muzej@guest.arnes.si
Društvo upokojencev Semič Anton Pašič Vajdova ulica 8 8333 Semič 07/30-67-678 dusemic@amis.net
Društvo semiških brkačev Ivan Kukar Mladica 1 8333 Semič 041-690-105  
EKO Društvo Krupa Silva Žugelj Krupa 12 8333 Semič 031-225-942  
Planinsko društvo Semič Dušan Kukman Taborska ulica 8 8333 Semič 040/605 879 dusan.kukman@gmail.com
www.pdsemic.si
Šortno društvo Partizan Semič Toni Absec Šolska ulica 5 8333 Semič 041/288 103 toniabsec@gmail.com
www.sdpartizan-semic.com/
Strelska družina Iskra Semič Milojko Pavlovič Pri pošti 2 8333 Semič 040/531 828  
NIX moto klub Semič Stane Špehar Stranska vas 5 8333 Semič 07/306 73 77 ali 041/550 480 nix@siol.net
Športno društvo Kot Anton Bukovec Kolodvorska cesta 23 8333 Semič 040/748-656  
Športno društvo Črešnjevec Matjaž Škof Cerovec pri Črešnjevcu 4 8333 Semič 030/384 211 matjaz.skof8@gmail.com
Športno društvo Stranska vas Blaž Puš Praprot 15 8333 Semič 040/861-702 sd.stranska.vas@gmail.com
Društvo za Jadralno padalstvo Cumulus Martin Pezdirc Štrekljevec 25 8333 Semič 031/228-465 martin.pezdirc@gmail.com
Aeroklub Bela krajina Matjaž Starašinič Boginja vas 30 8332  Gradac 031/614 307 aeroklub.bk@gmail.com
http://www.aeroklub-belakrajina.si/
Šahovski klub Medija Andrej Štubljar Šolska ulica 10 8333
Semič
040/373 889  
Čebelarsko društvo Semič Matija Absec Taborska ulica 8 8333 Semič   info@cdsemic.si
www.cdsemic.si/
Društvo vinogradnikov Semič Ivan Bukovec Štefanov trg 7 8333 Semič 040/595 656 vinogradnikisemic@gmail.com
Belokranjska konjenica Miro Imširovič Štefanov trg 9 8333 Semič 041/692-574  
Konjerejsko društvo Semič Stane Verdnik Štefanov trg 9 8333 Semič 040/794 462  
Belokranjsko gobarsko društvo Jože Cesar Štefanov trg 9 8333 Semič 041-957-150 joze.cesar@gmail.com
Društvo rejcev drobnice Bele krajine Andrej Ogulin Kolodvorska cesta 34 8340 Črnomelj 07/305 62 10 031/381-191 ogulin.andrej@gmail.com
Sadjarsko društvo Bele krajine Stanislav Muhič Kolodvorska cesta 34 8340 Črnomelj 041/342 146 info@sdbk.si
www.sdbk.si
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Bele krajine in Posavja Črnelič Zvone Šmihelska cesta 14 8000 Novo mesto 051-363-447 marija.marincek@gmail.com
Lovska družina Smuk Semič Anton Šircelj Smuška cesta 159 8333 Semič 041-524-555  
Polharsko društvo Semič Andrej Jakša Trata 12 8333 Semič 041-882-439 andrejjaksa@gmail.com
Društvo podeželske mladine Semič Aleš Plut Taborska ulica 8 8333 Semič 040/889 151 aleplut@gmail.com
Modelarsko društvo Bela krajina Mirko Ogulin Vavpča vas 22 8333 Semič 041/804-531 mirko.ogulin@gmail.com  www.mdbk.org
Klub oračev Bele krajine   Kolodvorska cesta 34 8340 Črnomelj 07/305 62 10  
Strojni krožek Bele krajine Jože Štrucelj Mestni trg 24 8330 Metlika 031/633-275  
Društvo Roma Semič Damjan Hrvat Štefanov trg 9 8333 Semič 040/476 035  
Gasilska zveza Semič Janez Malnarič Črnomaljska cesta 3 8333 Semič 041-385-420 gzsemic@gmail.com
www.gzsemic.si
PGD Črešnjevec Ogulin Marjan Cerovec pri Črešnjevcu 4 8333 Semič 040-661-692 pgdcres@gmail.com
www.cresnjevec.net/pgd
PGD Črmošnjice Milenko Vukojevič Črmošnjice 24 8333 Semič 041-792-393  
PGD Gradnik Jože Cimerman Gradnik 1/b 8333 Semič 041-360-211  
PGD Kot Brezje Boštjan Oder Spodnje Gorenjce 32 8333 Semič    
PGD Krvavčji Vrh Anton Ogulin Krvavčji Vrh 11 8333 Semič   www.krvavcji-vrh.si
PGD Rožni Dol Drago Hutar Rožni Dol 5/a 8333 Semič    
PGD Semič Marjan Tomaževič Črnomaljska cesta 3 8333 Semič    
PGD Stranska vas Silva Žugelj Praprot 15 8333 Semič    
PGD Štrekljevec Marko Žugelj Štrekljevec 1 c 8333 Semič   pgd.strekljevec@gmail.com
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon