Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Občinski svet in komisije

MANDAT 2018 - 2022
Županja:
POLONA KAMBIČ  - polona.kambic@semic.si

Podžupan: 
RUDI KOFALT - rudikofalt.semic@gmail.com

Člani občinskega sveta - mandat 2018-2022:
BANOVEC URŠKA - N.Si
GOLOBIČ MIRKO - SLS
HUDAK OSKAR - DeSUS
JAKŠA ROBI - SD
KAMENŠEK MLADEN - SNS
KLEMENC KRIŽAN SONJA - SDS
KOFALT RUDI - SMC
KRIŽE ANTON - SDS
MIHELČIČ MIHA - Ni nam vseeno
PLUT DINA - Ni nam vseeno
PLUT KATARINA - SLS
STARE DAMIR - SDS
VLAHOVIČ SILVO - SLS
HUDOROVAC VALERIJA - Predstavnica romske skupnosti

Nadzorni odbor Občine Semič: 
MALNARIČ SONJA
MOVERN IZTOK
SEPAHER IVAN

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
MIHELČIČ MIHA - predsednik
GOLOBIČ MIRKO
KOFALT RUDI

Statutarna komisija:
PLUT DINA - predsednica
JAKŠA ROBI
KAMBIČ PRIMOŽ
ŠPELA PAŠIČ
VLAHOVIČ SILVO

Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj:
GOLOBIČ MIRKO - predsednik
HORVAT ANTON
JAKŠA ROBI
KAMENŠEK MLADEN
KLEMENC KRIŽAN SONJA
KOFALT DUŠAN

Odbor za družbene dejavnosti:
PLUT KATARINA - predsednica
HUDAK OSKAR
HUDOROVAC VALERIJA
JELENIČ TONI
MALNARIČ BRULC NEVENKA
ŠMALC DEJAN

Komisija za vloge in pritožbe občanov:
HUDAK OSKAR - predsednik
BUKOVEC VESNA
JAKŠA BOJAN
KAMENŠEK MLADEN
VLAHOVIČ SILVO

Komisija za podeljevanje priznanj:
SIMONIČ JANEZ - predsednik
PLUT ANTON
POČ ANTON
STARIHA MARIJA
ŠTUKELJ MATEJA

Komisija za kmetijstvo:
VLAHOVIČ SILVO - predsednik
JAKŠA RAJKO
KOFALT JOŽE
MALNARIČ SAMOEL
PLUT KATARINA
PREDSTAVNIK KSS ČRNOMELJ ZA SEMIČ

Komisija za dodeljevanje sredstev za malo gospodarstvo:Komisija za spremljanje romskega položaja v Občini Semič:Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:


Štab Civilne zaščite Občine Semič:
MALNARIČ JOŽE - poveljnik
KOFALT RUDI - namestnik poveljnika
ČERNE BRIGITA
KAMBIČ SUZANA
ŠTUKELJ BRANKA
MATEJA KAMBIČ - direktorica občinske uprave

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada:
ČERNE TOMAŽ - predsednik
GOLOBIČ GREGOR
KAMBIČ ROBERT
MIHELČIČ MIHA
PAŠIČ BOŽIDAR

Občinski svet 2014-2018 - arhiv
Občinski svet 2010-2014 - arhiv
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon