Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Občinski svet in komisije

MANDAT 2014 - 2018
Županja:
POLONA KAMBIČ  - polona.kambic@semic.si

Podžupan: 
BOJAN JAKŠA - bojan.jaksa@siol.net

Člani občinskega sveta - mandat 2014-2018:
GOLOBIČ DANIJEL - Ni nam vseeno  danijelgolobic.semic@gmail.com
GOLOBIČ MIRKO - SLS  mirkogolobic.semic@gmail.com
JAKŠA BOJAN - DeSUS  bojan.jaksa@siol.net
JAKŠA FERDINAND - SDS  f.jaksa@gmail.com
KMET LIČEN MELITA - SMC  melita.kmet@gmail.com  
KOFALT RUDI - SMC  rudikofalt.semic@gmail.com
KRIŽE ANTON - SDS  antonkrize.semic@gmail.com
MALNARIČ VILI - SLS  vilimalnaric.semic@gmail.com
MIHELČIČ MIHA - Ni nam vseeno  mihelcic.miha@gmail.com
PLUT DINA - Ni nam vseeno  dina.plut@gmail.com
SIMONIČ DAMJANA - SLS  damjanasimonic.semic@gmail.com
ZAMIDA PEČAVAR DARJA - SDS  stezice.moje@gmail.com
ŠTUKELJ PETER - N.Si  p.stukelj@gmail.com
HUDOROVAC VALERIJA - Predstavnica romske skupnosti valerija.hudorovac.12333@gmail.com

Nadzorni odbor Občine Semič: 
STARIHA FRANC - predsednik
MOVERN IZTOK
SEPAHER IVAN

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
KOFALT RUDI - predsednik
MALNARIČ VILI
PLUT DINA

Statutarna komisija:
SIMONIČ DAMJANA - predsednica
KMET LIČEN MELITA
KOFALT DUŠAN 
MALNARIČ TONI
ŠTUKELJ PETER

Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj:
MALNARIČ VILI - predsednik
BUTALA ZVONKO
GOLOBIČ MIRKO
HORVAT ANTON
KRIŽE ANTON
MIHELČIČ MIHA

Odbor za družbene dejavnosti:
GOLOBIČ DANIJEL - predsednik
HUDAK MATIJA
HUDOROVAC VALERIJA
KMET LIČEN MELITA
MALNARIČ BRULC NEVENKA
PLUT GABRIJELA

Komisija za vloge in pritožbe občanov:
JAKŠA BOJAN - predsednik
BUKOVEC VESNA
KOFALT RUDI
SIMONIČ DAMJANA
SIMONIČ JANEZ

Komisija za podeljevanje priznanj:
SIMONIČ JANEZ - predsednik
KONDA KATJA
PLUT ANTON
POČ ANTON
STARIHA MARIJA

Komisija za kmetijstvo:
VLAHOVIČ SILVO - predsednik
GOLOBIČ MIRKO
KOFALT JOŽE
MALENŠEK PETER, ml.
NOVAK ANICA
PREDSTAVNIK KSS ČRNOMELJ ZA SEMIČ

Komisija za dodeljevanje sredstev za malo gospodarstvo:

Komisija za spremljanje romskega položaja v Občini Semič:
PLUT DINA - predsednica
ARLE ZMAGO
HRVAT DAMJAN
HUDOROVAC VALERIJA
KAMBIČ PRIMOŽ
SIMONIČ DAMJANA

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
KMET LIČEN MELITA - predsednica
ČERNE TOMAŽ
KADIĆ DENIS
PLUT DUŠAN
SODJA TANJA
ŠTERBENC SILVESTER (MIR BELE KRAJINE)
ZAMIDA ERNEST

Štab Civilne zaščite Občine Semič:
MALNARIČ JOŽE - poveljnik
KOFALT RUDI - namestnik poveljnika
SIMONIČ DAMJANA
ČERNE BRIGITA
ŠTUKELJ JERNEJ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE, MATEJA KAMBIČ

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada:
ČERNE TOMAŽ - predsednik
PAŠIČ BOŽO
MALNARIČ JOŽE
MIHELČIČ MIHA
POVELJNIK GASILSKE ZVEZE SEMIČ - RUDI KOFALT


Občinski svet 2010-2014 - arhiv
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon