Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Statistika
SPLOŠNI IN STATISTIČNI PODATKI

Naziv: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
e-mail: obcina@semic.si
spletni naslov: www.semic.si
ID številka za DDV: SI79049273
matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998

Leto ustanovitve: 1995
Občinski praznik: 28. oktober
Pristojna upravna enota: Črnomelj

Površina občine. 147 km2
Število naselij: 47
Število prebivalcev: 3.799*
Število gospodinjstev: 1.446*
* Vir: Statistični urad Republike Slovenije (podatki na dan 1.1.2015)

Naselja:
Ime: Število prebivalcev Ime: Število prebivalcev
Blatnik pri Črmošnjicah 19 Oskoršnica 66
Brezje pri Rožnem Dolu 9 Osojnik 120
Brezje pri Vinjem Vrhu 13 Planina 7
Brezova Reber 42 Podreber 75
Brezovica pri Črmošnjicah 8 Potoki 18
Brstovec 31 Praproče 21
Cerovec pri Črešnjevcu 73 Praprot 52
Črešnjevec pri Semiču 90 Preloge 5
Črmošnjice 137 Pribišje 21
Gaber pri Črmošnjicah - Pugled 14
Gornje Laze 30 Rožni Dol 54
Gradnik 66 Sela pri Vrčicah 13
Hrib pri Cerovcu 12 Semič 1.974
Hrib pri Rožnem Dolu 0 Sodji Vrh 24
Kal 85 Sovinek 61
Komarna vas 7 Sredgora 0
Krupa 47 Srednja vas 63
Krvavčji Vrh 82 Starihov Vrh 21
Lipovec 34 Stranska vas pri Semiču 57
Maline pri Štrekljevcu 25 Štrekljevec 113
Mašelj - Trebnji Vrh 13
Moverna vas 29 Vinji Vrh pri Semiču 42
Nestoplja vas 25 Vrčice 52
Omota 49    
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon