Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
15.4.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – Izgradnja opornih zidov ob javnih poteh v Občini Semič

Objavljamo javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za predmet " Izgradnja opornih zidov ob javnih poteh v Občini Semič ".

Ponudbe je potrebno oddati elektronsko na e-naslov:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8693 do dne torek, 30. april 2019, do 10. ure.

Naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15.4.2019 pod oznako JN002318/2019-W01 na povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=304426.

Dne 17.4.2019 objavljamo spremembo razpisne dokumentacije, s katero spreminajmo rok za predložitev in odpiranje ponudb. Novi rok za oddajo ponudbe je torek, 7. maj 2019 do 10. ure. Sprememba je objavljena na Portalu JN pod oznako  http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=304865.

Spremembe so navedene v Spremembi razpisne dokumentacije - spodaj priloženi dokument z dne 17.4.2019

Priloge:
15.4.2019 - - Izgradnja opornih zidov - RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf
15.4.2019 - - Izgradnja opornih zidov - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE.docx
15.4.2019 - - Izgradnja opornih zidov - POPIS DEL.xlsx
15.4.2019 - - Lokacije opornih zidov.pdf
17.4.2019 - - Izgradnja opornih zidov - RAZPISNA DOKUMENTACIJA - SPREMEMBA.pdf
18.4.2019 - - OPORNI ZID VIŠ 1,50 m.pdf
18.4.2019 - - OPORNI ZID VIŠ 1,80 m.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon