Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
1.3.2019 - JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO - Direktor JZ Kulturni center Semič

Občina Semič objavlja javni razpis za delovno mesto "DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ".

Rok in naslov za vlaganje prijav:
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti kuverti z označbo; »NE ODPIRAJ - ZA JAVNI RAZPIS – DIREKTOR JZ »KULTURNI CENTER SEMIČ«« na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, in sicer do vključno 15. marca 2019. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@semic.si.

Prijava mora biti pripravljena na priloženem obrazcu "Prijavni obrazec z izjavami", ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi strategijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.


Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Kambič, direktorica OU (tel. 07/356 53 53).

Priloge:
1.3.2019 - - JAVNI RAZPIS - Direktor JZ KC Semič.pdf
1.3.2019 - - Prijavni obrazec z izjavami_1.doc
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon